Công ty TNHH An Hưng

Công ty TNHH An Hưng

Công ty TNHH An Hưng

Công ty TNHH An Hưng

Công ty TNHH An Hưng
Công ty TNHH An Hưng

Phôi Giấy

Phôi giấy khăn lau tay ( Towel)

Phôi giấy khăn lau tay ( Towel)

Thành phần: 100% bột giấy nguyên sinh từ rừng trồng Định lượng : Từ 16 đến...

Phôi giấy khăn ăn ( Napkin)

Phôi giấy khăn ăn ( Napkin)

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên sinh từ rừng trồng Định lượng : Từ 16 đến...

Phôi giấy vệ sinh ( Toilet)

Phôi giấy vệ sinh ( Toilet)

Thành phần: 100% bột giấy nguyên sinh từ rừng trồng Định lượng : Từ 13 đến...

Phôi Giấy Lụa ( Facial)

Phôi Giấy Lụa ( Facial)

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên sinh từ rừng trồng Định lượng : 13±1g/m2 Đặc...